Sonel Miernik małych rezystancji MMR-620 ze świadectwem wzorcowania WMPLMMR620

8407.30

Description

Miernik małych rezystancji zapewniający wysoką dokładność (rozdzielczość pomiaru 1 µΩ). Duży prąd pomiarowy dla poszczególnych podzakresów oraz odpowiednie tryby pracy, umożliwiają wykonywanie pomiarów również obiektów o charakterze indukcyjnym (transformatory, silniki). O wszechstronności wykorzystania decydują specjalne funkcje, pozwalające wykorzystać przyrząd również w cyklu produkcyjnym do pomiarów seryjnych, na przykład podczas kontroli dużych partii.

Pomiary obiektów o charakterze rezystancyjnym:
połączeń spawanych i lutowanych, połączeń szyn wyrównawczych, przewodów uziemiających,styków, spoin szyn kolejowych, przewodów i kabli,pomiar metodą czteroprzewodową.
Pomiary obiektów o charakterze indukcyjnym:
uzwojeń silników, transformatorów, cewek o niskiej rezystancji.wybór zakresu pomiarowego automatyczny lub ręczny (pomiar obiektów o charakterze indukcyjnym).pomiar metodą czteroprzewodową.
Wybór trybu pomiaru dostosowany do typu mierzonego obiektu:
pomiar szybki (3 sekundy) do pomiaru obiektów o charakterze rezystancyjnym,pomiar wydłużony do badań obiektów o charakterze indukcyjnym (możliwy tryb skrócony z nieznacznie ograniczoną dokładnością); z automatycznym rozładowaniem obiektu po pomiarze.
Wybór trybu pomiaru w zależności od zastosowania (m. in. kontrola serii wyrobów):
pomiar w trybie normalnym – wyzwalany po każdorazowym wciśnięciu przycisku „START”, pomiar w trybie automatycznym – przyrząd oczekuje na podłączenie wszystkich czterech przewodów pomiarowych do obiektu, po czym automatycznie uruchamia pomiar prądem w jednym lub obu kierunkach i wylicza wartość średnią rezystancji,pomiar w trybie ciągłym – miernik powtarza kolejne cykle pomiarowe z przerwami co 3 sekundy (dla obiektów o charakterze rezystancyjnym), lub wykonuje pomiar nieprzerwanie (dla obiektów o charakterze indukcyjnym).
Tryb okienkowy:
umożliwia ustawienie górnej i dolnej granicy, pomiędzy którymi powinien znaleźć się wynik pomiaru, sygnalizacja dźwiękowa wyjścia poza zakres.
Możliwość wykonywania pomiarów nawet przy zakłóceniach o wartości pięciokrotnie wyższej od sygnału mierzonego.
Pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC.

Świadectwo Wzorcowania jest dokumentem określającym relacje pomiędzy wzorcem a wskazaniem przyrządu z podaniem niepewności pomiaru. Wytyczne dotyczące czasookresów pomiędzy kolejnymi potwierdzeniami metrologicznymi opisuje dokument ILAC-G24:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.

Pomiar rezystancji

MMR-620Prąd
pomiarowyNapięcie dla
pełnej skaliBłąd podstawowy
Zakres Rozdzielczość
0…999 μΩ 1 μΩ 10 A 20 mV ±(0,25% w.m. + 2 cyfry)
1,000…1,999 mΩ 0,001 mΩ
2,00…19,99 mΩ 0,01 mΩ 200 mV
20,0…199,9 mΩ 0,1 mΩ 1 A
200…999 mΩ 1 mΩ 0,1 A
1,000…1,999 Ω 0,001 Ω
2,00…19,99 Ω 0,01 Ω 10 mA
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω 0,1 mA
200…1999 Ω 1 Ω 0,1 mA
impedancja wejściowa woltomierza: ≥200 kΩ
Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Gwarancja: 36 miesięcy (możliwość przedłużenia do 60 miesięcy).

Budowa_i_remont

xxxxx

yyyyy